Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar

Chua Siok Hong

If you have any questions or concerns about this quiz,
please contact the creator of the quiz.

Sila pilih jawapan yuang betul dan klik 'submit' untuk hantar jawapan anda.

 1. Antara yang berikut, kegiatan manusia yang manakah yang menyebabkan hakisan tanih di kawasan tanah tinggi di Malaysia?
 2. Jawapan anda:
  Perlombongan
  Perusahaan
  Pengairan
  Pembalakan


 3. Gelongsoran tanih , Tanah runtuh ,Potong tanah . Senarai di atas disebabkan oleh aktiviti
 4. Jawapan anda:
  pertanian pindah.
  penebangan hutan.
  pembinaan lebuh raya.
  perusahan perikanan.


 5. Pembangunan di kawasan bandar selalu dikaitkan dengan fenomena
 6. Jawapan anda:
  pencemaran alam sekitar.
  peningkatan keasidan tanah.
  tanah runtuh.
  hujan bukit.


 7. Kesan alam sekitar akan lebih ketara jika berlaku pertambahan penduduk yang lebih ketara di kawasan
 8. Jawapan anda:
  kampung baru.
  pedalaman .
  FELDA.
  pusat bandar.


 9. Kegiatan pertanian moden yang berleluasa mungkin menyebabkan
 10. Jawapan anda:
  hakisan tanah.
  banjir di kawasan rendah.
  peningkatan pembiakan ikan.
  pencemaran air.


 11. Antara berikut, yang manakah faktor utama menyebabkan kepupusan flora dan fauna di Malaysia?
 12. Jawapan anda:
  perindustrian
  penternakan
  pembalakan
  perlombongan


 13. Petani boleh mengurangkan penggunaan racun serangga dengan mengamalkan
 14. Jawapan anda:
  kaedah biologi.
  kaedah semulajadi.
  kaedah pemulihan.
  kaedah tradisional.


 15. Bagaimanakah penebangan hutan tanpa penanaman semula mengakibatkan krisis air?
 16. Jawapan anda:
  Kawasan tadahan terjejas.
  Banjir besar.
  Suhu meningkat.
  Sungai tercemar.


 17. Pertanian moden secara besar-besaran tanpa kawalan akan menyebabkan
 18. Jawapan anda:
  pencemaran tanah dan air.
  pengurangan hasil tanaman.
  pertambahan kepada serangga tanaman.
  peningkatan kesuburan tanih.


 19. Antara usaha kerajaan berikut, yang manakah bertujuan memulihara hutan di negara Malaysia?
 20. Jawapan anda:
  Kaedah biologi.
  Mewujudkan taman negara.
  Mewartakan hutan simpan.
  Penghutanan semula.


 21. Kesan akibat daripada pertanian pindah boleh dikurangkan dengan mengamalkan
 22. Jawapan anda:
  pertanian berjentera.
  pertanian kebun kecil.
  pertanian tetap.
  pertanian moden.


 23. Bentuk bumi yang terbentuk kesan tindakan manusia ialah
 24. Jawapan anda:
  Batu Caves
  Tasik chenderoh
  Tasik Chini
  Gua Mulu


 25. Apakah kesan utama pembinaan jalan raya di lereng bukit di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar?
 26. Jawapan anda:
  Runtuhan tanah
  Pencemaran air
  Pencemaran udara
  Kesuburan tanih berkurangan


 27. Antara berikut, kilang manakah yang mungkin sekali mencemarkan sungai kesan pembuangan sisa toksik?
 28. Jawapan anda:
  Kilang perabot di Prai.
  Kilang komputer di Sungai Way.
  Kilang padi di Kedah.
  Kilang cat di Klang.


 29. Bagaimanakah kesuburan tanih di tanah pertanian dapat dikekalkan tanpa mencemarkan alam sekitar?
 30. Jawapan anda:
  Menggunakan racun serangga dan baja kimia.
  Mengguna baja organik.
  Menanam sejenis tanaman sahaja.
  Membina landskap.


 31. Tembok konkrit dibina di kawasan cerun bukit yang ditarah sepanjang lebuh raya di Malaysia. Apakah tujuan tindakan atas diambil?
 32. Jawapan anda:
  Mengindahkan landskap.
  Memudahkan pembinaan jambatan.
  Mengelakan kejadian tanah runtuh.
  Memudahkan pengaliran air hujan.


 33. Bagaimanakah tumbuh-tumbuhan dapat membendung hakisan dan kesotan tanih?
 34. Jawapan anda:
  Batang tumbuhan dapat menyekat pergerakan tanah.
  Daun-daun dapat menyuburkan tanah.
  Daun-daun yang gugur memberatkan tanah.
  Akar tumbuhan mencengkam tanah.


 35. Ditanam pokok kekacang , Penggunaan kertas plastik . Mengapakah kaedah-kaedah di atas digunakan di ladang-ladang kelapa sawit?
 36. Jawapan anda:
  Meluaskan kawasan ladang kelapa sawit.
  Mengekalkan kesuburan tanih.
  Mengurangkan hakisan tanih.
  Menambahkan kesuburan tanih.


 37. Pokok Akasia , Pokok Batai . Apakah tujuan tanaman di atas ditanam?
 38. Jawapan anda:
  Menggalakkan kegiatan pembalakan.
  Mengurangkan masalah pencemaran tanih.
  Mengurangkan hakisan tanih.
  Menjamin bekalan kayu bermutu berterusan.


 39. Pembuangan sisa toksik yang berlebihan ke dalam sungai akan menyebabkan
 40. Jawapan anda:
  kandungan plumbum bertambah dalam tanih.
  hasil pertanian meningkat.
  hidupan sungai bertambah.
  hakisan tanah berleluasa.


Nama:

Darjah:

PERINGATAN UNTUK PELAJAR: Jika


QuizCenter © 2000 - 2002. This quiz was generated at Quiz Center on DiscoverySchool.com. All rights reserved.