Test sprawdzający z arkusza kalkulacyjnego

Elżbieta Fiedziukiewicz

If you have any questions or concerns about this quiz,
please contact the creator of the quiz.

Odpowiedz na poniższe pytania. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Powodzenia!

 1. Arkusz kalkulacyjny to program, który najlepiej nadaje się do:
 2. Twoja Odpowiedz
  Wykonywania obliczeń i przedstawiania ich w formie wykresu
  Napisania listu do kolegi
  Opracowania domowej książki telefonicznej
  Opracowania materiałów do gazetki szkolnej


 3. Najmniejszym elementem arkusza, do którego wpisujemy dane jest
 4. Twoja Odpowiedz
  Tabela
  Wiersz
  Komórka
  Kolumna


 5. W którym punkcie wszystkie elementy są poprawnymi adresami komórek arkusza?
 6. Twoja Odpowiedz
  $C$2, W3, B8
  D8, 30A, J6
  A7, K1.1, W5$
  BA100, k5, %C8


 7. Do komórki C5 arkusza kalkulacyjnego wpisano formułę. Co to oznacza?
 8. Twoja Odpowiedz
  W C5 jest wzór obliczania zawartości i nnej komórki
  W C5 jest wartość wyliczona wg podanej formuły
  Do C5 należy wpisać liczbę obliczoną na podstawie danej formuły
  W C5 jest adres komórki, której wartość obliczona jest wg podanej formuły


 9. Do komórki A3 wpisano formułę PIERWIASTEK(A1^2 + A2^2). Jaka wartość pojawi się w komórce A3, jeśli do komórki A1 wpisano 3, a do komórki A2 wpisano 4?
 10. Twoja Odpowiedz
  7
  5
  25
  nie można obliczyć 11. Do komórki B2 wpisano 2B1 - 1. Jednak zamiast spodziewanej wartości -3 pojawił się wpisany tekst. Dlaczego?
 12. Twoja Odpowiedz
  Do B2 należy wpisać y=2*B1-1
  Do B2 należy wpisać =2*B1-1
  Zła formuła, należy wpisać 2x-1
  Do B2 należy wpisać =2*A1-1 13. Jaką formułę należy wpisać do komórki D2 aby uzyskać wartość racunku ze sklepu opracowanego w arkuszu, jeżeli w B2:B4 wpisano liczbę sprzedanych długopisów, bloków i zeszytów, a w C2:C4 ich cenę?
 14. Twoja Odpowiedz
  B2*C2
  B2+C2
  B2+B3+B4
  B1*C1


 15. Do komórki C5 wpisano formułę =K7+K9, a następnie skopiowano ją do komórki D14. Jaką postać ma formuła w komórce D14?
 16. Twoja Odpowiedz
  L16+L18
  B16+B18
  E7+E8
  L6+L9


 17. W arkuszu wykonuje się operacje formatowania całego arkusza lub jego fragmentu. Formatowanie to:
 18. Twoja Odpowiedz
  Obliczanie wartości komórek zawierających formuły
  Ustalanie sposobu wyświetlania zawartości komórek
  Zmiana kolejności kolumn i wierszy
  Oczyszczanie fragmentu arkusza ze wszystkich danych 19. Jaką formułę należy wpisać do komórki B2 aby podczas kopiowania uzyskać automatycznie tabliczkę mnożenia? (W komórkach z zakresu B1:K10 wpisano liczby od 1 do 10).
 20. Twoja Odpowiedz
  $A2*B$1
  A2*B1
  $A2*$B1
  $A2*B1QuizCenter © 2000 - 2002. This quiz was generated at Quiz Center on DiscoverySchool.com. All rights reserved.